Kiểm nghiệm thực phẩm

Kiểm nghiệm phomat nhanh chóng và tiết kiệm chi phí

Là một trong những sản phẩm được chế biến từ sữa, phomat còn luôn [...]

Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

Quy trình vận hành tiêu chuẩn vệ sinh SSOP

SSOP là 4 chữ cái của 4 từ tiếng Anh: Sanitation Standard Operating Procedures. Nghĩa là: Quy phạm vệ sinh [...]

Công bố mỹ phẩm

  • thuật ngữ mỹ phẩm

Sản phẩm mỹ phẩm và các thuật ngữ thường dùng

Sản phẩm mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc [...]

Giấy Phép Kinh Doanh

  • hợp tác xã

Thủ tục thành lập hợp tác xã

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi [...]

Giấy phép kinh doanh rượu

Giấy phép bán buôn rượu

“Bán buôn sản phẩm rượu” là hoạt động mua sản phẩm rượu từ thương nhân phân phối [...]

Giấy Phép Quảng Cáo

Giấy phép quảng cáo

Giấy phép quảng cáo là một trong những thủ tục hành chính thường gặp của doanh nghiệp khi muốn thực [...]

Mã Số Mã Vạch – Sở Hữu Trí Tuệ

Sở hữu trí tuệ có thể giúp gì trong việc nghiên cứu thị trường ?

Quyền sở hữu trí tuệ đang khẳng định vai trò không thể thiếu trong quá trình hình thành một [...]

Kiến Thức xem thêm>>