Kiểm nghiệm thực phẩm

Kiểm nghiệm gạo bao gồm những chỉ tiêu nào?

Thị trường gạo hiện nay đang loạn về chất lượng do bị pha [...]

Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

Quy trình vận hành tiêu chuẩn vệ sinh SSOP

SSOP là 4 chữ cái của 4 từ tiếng Anh: Sanitation Standard Operating Procedures. Nghĩa là: Quy phạm vệ sinh [...]

Công bố mỹ phẩm

  • thuật ngữ mỹ phẩm

Sản phẩm mỹ phẩm và các thuật ngữ thường dùng

Sản phẩm mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc [...]

Giấy Phép Kinh Doanh

  • hợp tác xã

Thủ tục thành lập hợp tác xã

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi [...]

Giấy phép kinh doanh rượu

Cơ sở sản xuất rượu thủ công để kinh doanh    

Hiện nay, có rất nhiều các chủ thể sản xuất rượu thủ công nhỏ lẻ phần lớn [...]

Giấy Phép Quảng Cáo

Giấy phép quảng cáo

Giấy phép quảng cáo là một trong những thủ tục hành chính thường gặp của doanh nghiệp khi muốn thực [...]

Mã Số Mã Vạch – Sở Hữu Trí Tuệ

Sở hữu trí tuệ có thể giúp gì trong việc nghiên cứu thị trường ?

Quyền sở hữu trí tuệ đang khẳng định vai trò không thể thiếu trong quá trình hình thành một [...]

Kiến Thức xem thêm>>