Có gì hot:Điều chỉnh thông tin sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi
  • TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

   Dịch vụ thực phẩm
   P. Kinh Doanh 0909 228 783
   P. Kỹ Thuật 0909 268 783
   P. Nghiên Cứu 0985 661 626
   VP. Hà Nội 0988 305 008
   VP. Nam Định 0909 898 763
  • TIN THỰC PHẨM


  • VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

   Nghị Định Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Luật Doanh Nghiệp
   Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
   Thông tư ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt”
   Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng...
   Thông tư này quy định về khảo nghiệm, đăng ký lưu hành, quảng cáo, ghi nhãn và sử dụng bộ xét...
   Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ công thương
   Quy định này quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm trên lãnh...
   Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo về nội dung quảng...
   Quyết định về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời...
   QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP GIẤY XÁC...
   Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế...
   Quyết định ngày 4/6/2014 của Bộ Y tế thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập...