ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DỊCH VỤ TỐT NHẤT HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI QUA HOTLINE : Phòng ATTP: 0909 898 763 - Phòng CBSP: 0988 305 008

An Toàn Thực Phẩm Chi Cục Thú Y

Căn cứ vào luật ATTP số 55/2010, nghị định số 38/2012/NĐCP, Thông tư 33/2012/TT – BNNPTNT, Thông tư 34/2012/BNNPTNT, Thông tư 41/2012/BNNPTNT, Thông tư 61/2012/BNNPTNT, Thông tư 01/2013/BNNPTNT  và căn cứ vào chức năng quyền hạn của Bộ Nông nghiệp và [...]