ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DỊCH VỤ TỐT NHẤT HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI QUA HOTLINE : Phòng ATTP: 0918 828 875 (Mr Mạnh) - Phòng CBSP: 0986 683 137 (Mr Hải)

Công bố tại Cục An Toàn Thực Phẩm

 I. Vị trí, chức năng của Cục an toàn thực phẩm:Theo Quyết Định số: 4062/QĐ-BYT. Cục An toàn thực phẩm là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham [...]

An Toàn Thực Phẩm Chi Cục Thú Y

Căn cứ vào luật ATTP số 55/2010, nghị định số 38/2012/NĐCP, Thông tư 33/2012/TT – BNNPTNT, Thông tư 34/2012/BNNPTNT, Thông tư 41/2012/BNNPTNT, Thông tư 61/2012/BNNPTNT, Thông tư 01/2013/BNNPTNT  và căn cứ vào chức năng quyền hạn của Bộ Nông nghiệp và [...]

Bộ Y Tế

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm”

Categories: Các Ban Ngành, Giới Thiệu|

Cục vệ sinh an toàn thực phẩm

Quyết định 14/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế Ngày đăng: 25/09/2011 QUYẾT ĐỊNH CỦA [...]

Categories: Các Ban Ngành, Giới Thiệu|