THÔNG BÁO

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DỊCH VỤ TỐT NHẤT HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI QUA HOTLINE : Phòng ATTP: 0918 828 875 - Phòng CBSP: 0988 305 008

Dự thảo quy định về đăng ký, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi

Bộ Công Thương hiện đang lấy ý kiến của bạn đọc về Dự thảo Thông tư Quy định về đăng ký, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi.

lay-y-kien-ve-dang-ky-ke-khai-gia-sua-cho-tre-em-duoi-6-tuoi

Thông tư này quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi (sau đây gọi là sữa); kê khai giá thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi (sau đây gọi là thực phẩm chức năng).

Theo đó, Thương nhân sản xuất, nhập khẩu sữa thực hiện đăng ký giá theo Biểu mẫu đăng ký giá (sau đây gọi tắt là Biểu mẫu) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo phân công tại Điều 6 trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá.

Bộ Công Thương rà soát, công bố danh sách các thương nhân thực hiện đăng ký giá tại Trung ương đối với:

Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn mà doanh nghiệp đó có mạng lưới sản xuất, kinh doanh rộng trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Tổ chức, cá nhân là doanh nghiệp độc quyền; doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo quy định của Luật cạnh tranh.

Định kỳ vào ngày 01 tháng 07 hàng năm hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Vụ Thị trường trong nước có trách nhiệm rà soát danh sách tổ chức, cá nhân đăng ký giá tại Bộ Công Thương, nếu cần thiết trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét thông báo điều chỉnh danh sách này.

Thương nhân kinh doanh sản phẩm sữa thực hiện kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi hết thời hạn mà Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá. Dự thảo quy định bao gồm:

Chương I: Quy đinh chung:

Điểu 1: Phạm vi điều chỉ

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Chương II: Đăng ký giá

Điều 3: Đăng ký giá

Điều 4: Cách thức thực hiện đăng ký giá

Điều 5: Quy định tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá

Điều 6: Thẩm quyền quyết định và biểu mẫu đăng ký giá

Chường III: Kê khai giá

Điều 7: Kê khai giá

Điều 8: Cách thức thực hiện kê khai giá

Điều 9: Quy trình tiếp nhận, rà soát văn bản kê khai giá

Điều 10: Thẩm quyền tiếp nhận, rà soát văn bản kê khai giá

Chương IV: Quyền và trách nhiệm của tổ chức ,cá nhân trong tổ chức thực hiện đăng ký, kê khai giá

Điều 11: Quyền và trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận biểu mẫu đăng ký, văn bản kê khai giá

Điều 12: Quyền và nghĩa vụ của thương nhân thực hiện đăng kỹ, kê khai giá

Chương V: Tổ chức thực hiện

Điều 13: Trách nhiên của cơ quan quản lý nhà nước

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Trường hợp thương nhân kinh doanh sản phẩm sữa, thực phẩm chức năng thực hiện kê khai giảm giá thì được thực hiện giảm giá ngay, đồng thời gửi văn bản kê khai giá để thông báo mức giảm giá đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem văn bản đẩy đủ tại đây: Du thao Thong tu ve dang ky ke khai gia sua va TPCN lần 2

Theo Hồng Hạnh (moit.gov.vn)

Dự thảo quy định về đăng ký, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi
5 (100%) 1 vote
error: Nội dung được bảo vệ !!