Thủ tục xin Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm Bộ nông nghiệp

        Bộ nông nghiệp quản lý chủ yếu các mặt hàng rau quả, nông - thủy sản Căn cứ vào: Luật ATTP số 55/2010 Nghị Định số 38/2012/NĐCP Thông tư [...]