Thủ tục thành lập công ty lĩnh vực thực phẩm và các giấy phép cần thiết

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thực Phẩm Quốc tế – FOSI (Food Services International) là một trong những đơn vị hoạt động trong lĩnh nghiên cứu, tư vấn và đầu tư về Thực [...]