Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống

(Trích từ Luật An Toàn Thực Phẩm, số 55/2010/QH12) Điều kiện đối với nơi chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống Bếp ăn được bố trí bảo đảm không nhiễm [...]