ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DỊCH VỤ TỐT NHẤT HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI QUA HOTLINE : Phòng ATTP: 0909 898 763 - Phòng CBSP: 0988 305 008
Văn Bản Pháp Luật Ngành Thực Phẩm

Văn Bản Pháp Luật Ngành Thực Phẩm

Một số văn bản pháp luật ngành thực phẩm mà các cá nhân, tổ chức hoạt động trong ngành thực phẩm cần tham khảo và nắm rõ :

Chính Phủ và Quốc HộiBộ Y TếBộ Công ThươngBộ Nông NghiệpBộ Tài ChínhCác VBPL khác
Văn bản Nội dung Đính kèm
Nghị định về kinh doanh rượu 1. Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm:

Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bạn rượu tiêu dùng tại chỗ.

2. Nghị định này không áp dụng với:

Hoạt động xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, tam xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh rượu;

Nhập khẩu rượu để kinh doanh tịa cửa hàng miễn thuế;

Nhậu khẩu rượu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, mua bán rượu giữa các khu phi thuế quan; hoạt đọng kinh doanh rượu tại khu phí thuế quan, hoạt động gửi kho ngoại quan;

Rượu nhập khẩu là hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu trong định mức được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế.

 Nghị định về kinh doanh rượu
Nghị định 89-2016-ND-CP nhãn hàng hóa Nghị định này quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hoá lưu thông tại Việt Nam, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Những hàng hoá sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này:

 • Bất động sản;
 • Hàng hoá tạm nhập tái xuất; hàng hoá tạm nhập để tham gia hội chợ, triển lãm sau đó tái xuất; hàng hoá quá cảnh, hàng hoá chuyển khẩu;
 • Quà biếu, tặng; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; tài sản di chuyển.

Ngoài các đối tượng quy định tại các điểm a, b và c khoản này, tuỳ theo sự phát triển của thị trường, cơ quan quản lý nhà nước về nhãn hàng hoá sẽ đề xuất bổ sung.

 Nghị định 89-2016-ND-CP nhãn hàng hóa
Luật sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Luật sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11
Luật an toàn Thực phẩm số 55/2010/QH12 Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong:

 • bảo đảm an toàn thực phẩm;
 • điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm;
 • quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm;
 • kiểm nghiệm thực phẩm;
 • phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm;
 • phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm;
 • thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm;
 • trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
Luật an toàn thực phẩm số 55
Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty. Luật Doanh Nghiệp
Luật quảng cáo số 16/2012/QH13 Luật này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.Các thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này. LUẬT QUẢNG CÁO
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 Luật này quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
Nghị định số 24/2003/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành pháp lệnh quảng cáo Nghị định 24/2003/NĐ-CP
Nghị Định số 102/2010/NĐ-CP Nghị Định Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Luật Doanh Nghiệp Nghị Định số 102/2010/NĐ-CP - Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Luật Doanh Nghiệp
Nghị định số 91/2012/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Nghị định số 91/2012/NĐ-CP - Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Nghị định số 89/2006/NĐ-CP Nghị định về nhãn hàng hoá Nghị định số 89/2006/NĐ-CP
Nghị định số 95/2012/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ công thương Nghị định số 95/2012/NĐ-CP
Nghị định 181/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo Nghị định 181/2013/NĐ-CP
Nghị định Số: 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm Nghị định Số 38/2012/NĐ-CP
Nghị định số 178/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Nghị Định 178
Nghị định 94/2012/NĐ-CP Nghị định về sản xuất, kinh doanh rượu Nghị Định số 94/2012/NĐ-CP Về sản xuất, kinh doanh rượu
Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg Quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg
Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg
Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định số 08/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả ND08-2013-CP
Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  Luật tài nguyên nước
Luật giá số 11/2012/QH13 Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước. Luật giá số 11/2012/QH13
Bô luật lao động số 10/2012/QH13 Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động Bô luật lao động số 10/2012/QH13
Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13  Luật này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, giảng viên, người học, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học và quản lý nhà nước về giáo dục đại học. Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13
Luật phòng, chống tác hại thuốc lá số 09/2012/QH13 Luật này quy định về các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá Luật phòng, chống tác hại thuốc lá số 09/2012/QH13
Nghị định số 07/2012/NĐ-CP Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành Nghị định số 07/2012/NĐ-CP
Văn bản Nội dung Đính kèm
Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm chức năng Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm chức năng Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm chức năng
Thông tư số 08/2015/TT-BYT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của thông tư số 27/2012/tt-byt ngày 30 tháng 11 năm 2012 của bộ trưởng bộ y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm Thông tư số 08/2015/TT-BYT
Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành “quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm” Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT
Quyết định số 5182/QĐ-BYT Quyết định về việc triển khai 02 dịch vụ công trực tuyến múc độ 4 “Cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm” thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y Tế  Quyết định 5182/QĐ-BYT
Quyết định số 5173/QĐ-BYT Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Quyết định số 5173/QĐ-BYT
Thông tư số 43/2014/TT-BYT Thông tư quy định về quản lý thực phẩm chức năng Thông tư số 43/2014/TT-BYT
Thông tư số 47/2014/TT-BYT Thông tư về hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Thông tư số 47/2014/TT-BYT
Thông tư số 13/2011/TT-BYT Thông tư về hướng dẫn phân tuyến các nhiệm vụ, chỉ tiêu kiểm nghiệm và quy trình kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế Thông tư 13/2011/TT-BYT
Thông tư số 14/2011/TT-BYT Thông tư về hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm Thông tư 14/2011/TT-BYT
Thông tư số 17/2011/TT-BYT  Thông tư ban hành quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm Thông tư 17/2011/TT-BYT
Thông tư số 27/2011/TT-BYT Thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu – điều kiện bảo đảm vệ sinh Thông tư 27/2011/TT-BYT
Thông tư số 28/2011/TT-BYT Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BYT ngày 12/05/2010 hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm Thông tư 28/2011/TT-BYT
Thông tư số 05/2012/TT-BYT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm Thông tư số 05/2012/TT-BYT
Thông tư số 15/2012/TT-BYT Thông tư Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Thông tư 15/2012/TT-BYT
Thông tư số 23/2012/TT-BYT Thông tư ban hành quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi Thông tư 23/2012/TT-BYT
Thông tư số 22/2012/TT-BYT Thông tư ban hành quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi Thông tư 22/2012/TT-BYT
Thông tư số 21/2012/TT-BYT Thông tư ban hành quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi Thông tư 21/2012/TT-BYT
Thông tư số 20/2012/TT-BYT Thông tư ban hành quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi Thông tư 20/2012/TT-BYT
Thông tư số 41/2010/TT-BYT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa lên men Thông tư 41/2010/TT-BYT
Thông tư số 44/2010/TT-BYT Thông tư ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Thông tư 44/2010/TT-BYT
Thông tư số 45/2010/TT-BYT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn Thông tư 45/2010/TT-BYT
Thông tư số 01/2011/TT-BYT Thông tư ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm Thông tư 01/2011/TT-BYT
Thông tư số 03/2011/TT-BYT Thông tư ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung vi chất dinh duỡng vào thực phẩm Thông tư 03/2011/TT-BYT
Thông tư số 18/2011/TT-BYT Thông tư ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng Thông tư 18/2011/TT-BYT
Thông tư số 34/2011/TT-BYT Thông tư ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Thông tư 34/2011/TT-BYT
Thông tư số 16/2012/TT-BYT Thông tư quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ y tế Thông tư 16/2012/TT-BYT
Thông tư số 27/2012/TT-BYT Thông tư này quy định về: 1. Danh mục phụ gia được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm và giới hạn tối đa đối với các chất phụ gia trong các sản phẩm thực phẩm; 2. Yêu cầu về quản lý đối với phụ gia thực phẩm. Thông tư 27/2012/TT-BYT
Thông tư số 26/2012/TT-BYT Thông tư quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ y tế Thông tư 26/2012/TT-BYT
Thông tư số 30/2012/TT-BYT Thông tư quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố Thông tư 30/2012/TT-BYT
Thông tư số 08/2013/TT- BYT Thông tư hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ y tế Thông tư 08/2013/TT- BYT
Thông tư số 11/2013/TT-BYT Thông tư hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Thông tư 11/2013/TT-BYT
Thông tư số 30/2013/TT-BYT Thông tư ban hành danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá Thông tư 30/2013/TT-BYT
Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành “quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao” Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT
Thông tư số 05/2009/TT-BYT Thông tư ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt” Thông tư số 05/2009/TT-BYT
Thông tư 34/2010/TT-BYT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai Thông tư 34/2010/TT-BYT
Thông tư số 11/2014/TT-BYT  Thông tư quy định quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm Thông tư số 11/2014/TT-BYT
Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành “quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm” Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT
Quyết định số 1744/QĐ-BYT của Bộ Y Tế

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Quyết định 1744/QĐ-BYT
Quyết định 1971/QĐ-BYT về an toàn thực phẩm Quyết định ngày 4/6/2014 của Bộ Y tế thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế Quyết định 1971/QĐ-BYT về an toàn thực phẩm nhập khẩu
Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm TTLT - Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Thông tư số 24/2013/TT-BYT Quy định mức giới tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm Thông tư số 24/2013/TT-BYT
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm Down văn bản đầy đủ tại đây
Thông tư 19/2012/TT-BYT Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành Thông tư 19/2012/TT-BYT Phụ lục thông tư 19
Thông tư số 08 /2013/TT-BYT Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế Thông tư 08/2013/TT-BYT Phụ lục thông tư 08 Bộ Y Tế
Văn bản Nội dung Đính kèm
Thông tư số 57/2015/TT-BCT Quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Thông tư số 57/2015/TT-BCT
Thông tư số 58/2014/TT-BCT Quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công thương Thông tư số 58/2014/TT-BCT
Thông tư số 28/2013/TT-BCT Thông tư này quy định về phương thức, nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra và tổ chức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, bao gồm: rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo và bao bì chứa đựng các sản phẩm trên (sau đây gọi chung là các sản phẩm thực phẩm). Thông tư 28/2013/TT-BCT
Quyết định số 6409/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công thương Quyết định số 6409/QĐ-BCT
Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm TTLT - Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT
Thông tư số 29/2012/TT-BCT Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Phu luc TT 29-2012-BCT
Thông tư số 45 /2012/TT-BCT Quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Phu luc quy dinh hoat dong KT ATTP trong SX
Thông tư số 40/2012/TT-BCT Quy định cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương  Phu luc kem TT 40
Thông tư số 39/2012/TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu TT so 39-2012-TT-BCTPH LUC BAN HANH KEM THEO TT 39-2012-TT-BCT
Thông tư số 30/2012/TT-BCT Quy định việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ kiểm tra thị trường đối với công chức của Cục Quản lý Thị Trường Phu luc kem theo TT so 30
Thông tư số 05/2013/TT-BCT Quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa TT05-2013-BCTPhu_luc
Quyết định số 907/QĐ-BCT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản Lý Thị Trường thuộc Bộ Công Thương Quyết định số 907/QĐ-BCT
Quyết định số 852/QĐ-BCT Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa Học và Công Nghệ Quyết định số 852/QĐ-BCT
Quyết định số 851/QĐ-BCT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hóa Chất Quyết định số 851/QĐ-BCT
Quyết định số 619/QĐ-BCT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất Nhập Khẩu QD619-BCT
Quyết định số 6184/QĐ-BCT  Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại cả nước đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 6184-QĐ-BCT
Chỉ thị số 21/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường biện pháp an toàn, phòng cháy và chữa cháy Chỉ thị số 21/CT-BCT
Thông tư số 27 /2012/TT-BCT Quy định tạm ngừng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng theo quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 Thông tư số 27 /2012/TT-BCT
Văn bản Nội dung Đính kèm
Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm TTLT - Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu  được ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT
ngày 02/8/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011
Thông tư 01-2013-BNNPTNTPhụ lục đính kèm Thông tư 01/2013/TT-BNNPTNT
Thông tư số 61/2011/TT-BNNPTNT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi Thông tư số 61/2011/TT-BNNPTNT
Thông tư số 41/2012/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi Thông tư số 41/2012/TT-BNNPTNT
Thông tư số 34/2012/TT-BNNPTNT Quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm Thông tư số 34/2012/TT-BNNPTNT
Thông tư số 33/2012/TT-BNNPTNT Quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thịt và phụ phẩm ăn được của động vật ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm Thông tư số 33/2012/TT-BNNPTNT
Thông tư số 65/2012/TT-BNNPTNT Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật Thông tư số 65/2012/TT-BNNPTNT
Thông tư số 32/2012/TT–BNNPTNT Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG KIỂM DỊCH THỦY SẢN
Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT
Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT
Văn bản Nội dung Đính kèm
Thông tư 128/2013/TT-BT Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Thông tư 128/2013/TT-BTC
Thông tư 106/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi Thông tư 106/2014/TT-BTC
Thông tư số 196/2012/TT-BTC Quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại 196/2012/TT-BTC
Văn bản Nội dung Đính kèm
TCVN 5603-Nguyên tắc chung về Vệ sinh an toàn thực phẩm  Xác định những nguyên tắc thiết yếu về vệ sinh an toàn thực phẩm, áp dụng suốt cả chu trình thực phẩm……  TCVN 5603-Nguyên tắc chung về Vệ sinh an toàn thực phẩm
Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Thông Tư Liên Tịch Về Hướng Dẫn Ghi Nhãn Hàng Hóa Đối Với Thực Phẩm, Phụ Gia Thực Phẩm Và Chất Hỗ Trợ Chế Biến Thực Phẩm Bao Gói Sẵn Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT
Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND Quyết định về sửa đổi khoản 2 điều 1 quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Quyết định 79/2009/QĐ-UBND
Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND Quyết định về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố hồ chí minh Quyết định 64/2009/QĐ-UBND
Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC
Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT
Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN Thông tư này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục và tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Thông tư 26/2012/TT-BKHCN
Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN Thông tư này quy định nội dung, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (sau đây gọi tắt là kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại Khoản 4 Điều 69 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Thông tư 27/2012/TT-BKHCN
Thông tư số 149/2013/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm Thông tư 149/2013/TT-BTC
Thông báo 1114/TB-ATTP Thông báo ban hành các mẫu giấy chứng nhận sản phẩm thực phẩm Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Quyết định 14/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Quyết định 14/2014/QĐ-UBND
Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN Quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ khoa học và công nghệ TT 27 2012 BKHCN
Thông tư số 21/2012/TT-BKHCN Quy định về an toàn sinh học trong hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gen 21/2012/TT-BKHCN
Thông tư số 20/2012/TT-BKHCN    Hướng dẫn chi tiết điều kiện, trình tự và thủ tục công nhận Phòng thí nghiệm nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen 20/2012/TT-BKHCN