Xin giấy phép kinh doanh ở đâu ?

– Tôi đang có ý định thành lập công ty hoạt động bên lĩnh vực sản xuất cà phê. vậy tôi phải xin giấy phép kinh doanh ở đâu ? thủ tục như thế nào ?

Đánh giá bài viết