THÔNG BÁO

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DỊCH VỤ TỐT NHẤT HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI QUA HOTLINE : Phòng ATTP: 0918 828 875 - Phòng CBSP: 0909 898 783

Hướng Dẫn Bổ Sung GMP Đối Với Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe

Căn cứ vào điểm d khoản 1, điểm đ khoản 2 Điều 7 và khoản 3 Điều 28 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thực hiện một số điều Luật An toàn thực phẩm.

Có quy định mới đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe như sau

1/ Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe sản xuất trong nước đã được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm còn hiệu lực:

 • Sản phẩm sản xuất trước ngày 01/07/2019 được lưu thông đến hết hạn sử dụng của sản phẩm;
 • Sau ngày 01/07/2019, tổ chức, cá nhân cần phải bổ sung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt(gọi tắt là giấy chứng nhận GMP) của nhà sản xuất vào hồ sơ và thông báo về Cục An toàn thực phẩm trước khi sản xuất, cụ thể như sau:
  • Trường hợp tổ chức, cá nhân không thay đổi nhà sản xuất: thông báo(có nội dung thay đổi nhà sản xuất và cam kết sản phẩm được sản xuất  đúng theo hồ sơ công bố đã được cấp) kèm theo giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất.
  • Trường hợp tổ chức, cá nhân thay đổi nhà sản xuất: thông báo(có nội dung thay đổi nhà sản xuất và cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ công bố đã được cấp) kèm theo giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất mới, hợp đồng thuê gia công với nhà sản xuất mới và tiêu chuẩn sản phẩm của nhà sản xuất mới(Chỉ áp dụng đối với trường hợp đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính Phủ).

2/ Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu đã được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm còn hiệu lực:

 • Sản phẩm sản xuất trước ngày 01/07/2019 được lưu thông đến hết hạn sử dụng của sản phẩm;
 • Sản phẩm sản xuất sau ngày 01/07/2019 tổ chức, cá nhân phải bổ sung giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất vào hồ sơ và thông báo về Cục An toàn thực phẩm trước khi nhập khẩu, sản xuất cụ thể như sau:
  •  Trường hợp cá nhân, tổ chức không thay đổi nhà sản xuất: thông báo (có nội dung bổ sung giấy chứng nhận GMP  và cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ đã được cấp) kèm theo giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất.
  • Trường hợp tổ chức, cá nhân thay đổi nhà sản xuất(Không thay đổi xuất xứ): thông báo(có nội dung thay đổi nhà sản xuất và cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ đã được cấp) kèm theo giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất mới,…

Và nhiều thay đổi khác.

Cơ sở, doanh nghiệp bấm vào tải về để tìm hiểu thêm: https://trungtamnghiencuuthucpham.vn/wp-content/uploads/2019/07/2019-04-19-1234cv.pdf

Dịch vụ thực phẩm
Tư vấn ATTP: 0918 828 875 Tư vấn giấy phép thực phẩm
Tư vấn CBSP: 0909 898 783 Tư vấn giấy phép thực phẩm
Hoặc
Hãy để lại thông tin của bạn
và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay
Phòng KD
 • Ms Ngân
 • (028) 6682 7330 - 0909 228 783
Phòng ATTP Mr An: 0915 770 056
Phòng CBSP Ms Ngân: 0965 318 875
Phòng NCSP Mrs Hạnh: 0985 661 626
PHẢN ÁNH DỊCH VỤ
0981 828 875
Email phản ánh : info@fosi.vn
Hướng dẫn ký điện tử hồ sơ Công bố sản phẩm hệ thống văn bản pháp luật hệ thống văn bản pháp luật cơ sở được cấp giấy ATVSTP cơ sở được cấp giấy CBSP cơ sở tự CBSP cơ sở CBSP
chi cục attp Cục ATTP sở nông nghiệp sở công thương