THÔNG BÁO

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DỊCH VỤ TỐT NHẤT HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI QUA HOTLINE : Phòng ATTP: 0918 828 875 - Phòng CBSP: 0909 898 783

Các Tiêu Chuẩn Việt Nam Đối Với Thịt

CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM ĐỐI VỚI THỊT

Việc công bố tiêu chuẩn sản phẩm đối với thịt phải phù hợp với quy định về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ghi chú: Chọn vào cột Số hiệu TC tương ứng từng dòng của các TCVN để tải về nội dung chi tiết

 

STT

Số hiệu TC

Ngày ban hành

Tên tiêu chuẩn

1

[download id=”191″]

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. Phần 1: Lấy mẫu

2

[download id=”192″]

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. Phần 2: Chuẩn bị mẫu thử để kiểm tra vi sinh vật

3

[download id=”193″]

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Đo độ pH. Phương pháp chuẩn

4

[download id=”194″]

25/12/1989

Thịt và sản phẩm thịt. Phương pháp xác định hàm lượng clorua

5

[download id=”195″]

24/12/1990

Chế biến gia cầm. Yêu cầu vệ sinh

6

[download id=”196″]

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp xác định dư lượng penixilin

7

[download id=”197″]

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp xác định dư lượng streptomyxin

8

[download id=”198″]

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp xác định dư lượng aureomyxin

9

[download id=”199″]

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp xác định dư lượng thyroxin

10

[download id=”200″]

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp xác định hàm lượng chì

11

[download id=”201″]

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp xác định hàm lượng thủy ngân

12

[download id=”202″]

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp phát hiện Salmonella

13

[download id=”203″]

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp phát hiện Bacillus anthracis

14

[download id=”204″]

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp phát hiện và đếm số Escherichia coli

15

[download id=”205″]

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp phát hiện và đếm số staphylococus-aureus

16

[download id=”206″]

31/12/1990

Sản phẩm thực phẩm. Phương pháp xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí

17

[download id=”207″]

31/12/1990

Thịt tươi. Hướng dẫn chung về kỹ thuật chế biến và yêu cầu vệ sinh

18

[download id=”208″]

31/12/1990

Đồ hộp thịt và thịt rau. Phương pháp xác định hàm lượng nitrit và nitrat

19

[download id=”209″]

16/7/1992

Thịt và sản phẩm thịt. Phương pháp xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí

20

[download id=”210″]

2003

Thịt cua đóng hộp

21

[download id=”211″]

2002

Thịt tươi. Quy định kỹ thuật

22

[download id=”212″]

2002

Thịt lạnh đông. Quy định kỹ thuật

23

[download id=”213″]

2002

Thịt hộp. Quy định kỹ thuật

24

[download id=”214″]

2002

Thịt chế biến có xử lý nhiệt. Quy định kỹ thuật

25

[download id=”215″]

2002

Thịt chế biến không qua xử lý nhiệt. Quy định kỹ thuật

26

[download id=”216″]

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Định lượng E.Coli. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44oC sử dụng màng lọc

27

[download id=”217″]

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Phát hiện và định lượng Enterobacteriaceae không qua quá trình phục hồi. Kỹ thuật MPN và kỹ thuật đếm khuẩn lạc

28

[download id=”218″]

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Định lượng nấm men và nấm mốc. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

29

[download id=”219″]

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Định lượng Pseudomonas spp.

30

[download id=”220″]

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Định lượng brochthrix thermosphacta. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

31

[download id=”221″]

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Phát hiện phẩm màu. Phương pháp sử dụng sắc ký lớp mỏng

32

[download id=”222″]

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Xác định phospho tổng số. Phương pháp quang phổ

33

[download id=”223″]

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Xác định tro tổng số

 

 

2017-08-20T23:34:21+07:00 Categories: Tiêu Chuẩn Việt Nam|
Toggle Sliding Bar Area
Dịch vụ thực phẩm
Tư vấn ATTP: 0918 828 875 Tư vấn giấy phép thực phẩm
Tư vấn CBSP: 0909 898 783 Tư vấn giấy phép thực phẩm
Hoặc
Hãy để lại thông tin của bạn
và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay
Phòng KD
  • Ms Ngân
  • (028) 6682 7330 - 0909 228 783
Phòng ATTP Mr An: 0915 770 056
Phòng CBSP Ms Ngân: 0965 318 875
Phòng NCSP Mrs Hạnh: 0985 661 626
PHẢN ÁNH DỊCH VỤ
0981 828 875
Email phản ánh : info@fosi.vn
Hướng dẫn ký điện tử hồ sơ Công bố sản phẩm hệ thống văn bản pháp luật hệ thống văn bản pháp luật cơ sở được cấp giấy ATVSTP cơ sở được cấp giấy CBSP cơ sở tự CBSP cơ sở CBSP
chi cục attp Cục ATTP sở nông nghiệp sở công thương