Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (của Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện Pháp y Quốc gia và 05 Trung tâm pháp y tâm thần thuộc khu vực yêu cầu tiếp tục thực hiện về phòng, chống dịch COVID-19 tại những đơn vị có triển khai giám định pháp y và giám định pháp y tâm thần.

Cụ thể, văn bản 1035/KCB – PHCN&GĐ có nêu rõ: Trước tình hình diễn biến khó lường dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế về triển khai quyết liệt những biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại những cơ sở y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu đơn vị thường xuyên cập nhật, thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tại văn bản đã ban hành và được cập nhật trên Website của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh với chuyên mục: “Các văn bản về công tác chẩn đoán , điều trị , kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh Viêm phổi cấp do chủng virút Corona mới (nCoV)”.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã đề nghị Sở Y tế có văn bản chỉ đạo những Trung tâm pháp y thuộc thẩm quyền quản lý nghiêm túc thực hiện những văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19;

Cần biết: Phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị giám định pháp y

Cần biết: Phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị giám định pháp y

chỉ đạo Trung tâm pháp y khi tiến hành thực hiện giám định pháp y cần phải nghiêm túc tuân thủ mọi biện pháp về phòng chống dịch COVID-19; chưa thực hiện việc giám định pháp y đối với những trường hợp có sốt, ho và hoặc viêm đường hô hấp cấp tính (không lý giải được bằng những nguyên nhân khác) hoặc có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào hay có tiền sử đến/qua/ở/về từ vùng dịch tễ trong vòng khoảng 14 ngày trước khi khởi phát một số triệu chứng hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hay xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát những triệu chứng theo hướng dẫn tại Quyết định số 3351/ QĐ – BYT ngày 29/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành các Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID – 19 do chủng virus Corona mới.

5 Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực khi thực hiện việc giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu, yêu cầu, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an trong việc khai báo y tế về các tình hình dịch tễ của đối tượng cũng như của các cán bộ chiến sĩ công an được cử tham gia theo dõi và giám sát đối tượng. Nếu đối tượng có bất kỳ yếu tố nghi ngờ nêu trên thì nên thực hiện theo hướng dẫn tại mục VI , VII tại của Quyết định số 3351/QĐ – BYT ngày 29/07/2020; hạn chế tối đa những trường hợp giám định theo yêu cầu và giám định sức khỏe tâm thần.

Viện Pháp y Quốc gia và Phân viện Pháp y Quốc gia tại TP Hồ Chí Minh khi thực hiện giám định pháp y, cần phải nghiêm túc tuân thủ mọi biện pháp về phòng chống dịch COVID-19; chưa thực hiện việc giám định pháp y khi đối tượng có bất kỳ yếu tố nào nghi ngờ nêu trên; trao đổi thông tin với các Cơ quan trưng cầu giám định để hạn chế những trường hợp giám định lại và giám định lại lần 02 trong một số trường hợp chưa thật cần thiết; hạn chế tối đa trường hợp giám định pháp y theo yêu cầu.

Công chức, viên chức, người lao động ( CBCC , VC , NLĐ ) của các đơn vị nghiêm túc thực hiện về việc phòng chống COVID -19 theo chỉ đạo ; khi CBCC, VC, NLĐ có bất kỳ yếu tố nghi ngờ, đơn vị triển khai tiến hành thực hiện theo đúng quy định Bộ Y tế và không để CBCC, VC, NLĐ tiếp xúc với đối tượng để bảo đảm an toàn cho cả đối tượng và nhân viên y tế.
Phòng, chống COVID – 19 tại những đơn vị triển khai điều trị bắt buộc chữa bệnh

Tại văn bản 1037/KCB-PHCN-GĐ gửi Viện pháp y tâm thần Trung ương và Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa ;Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ; Bệnh viện tâm thần Trung ương 2 ; Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ; Cục Quản lý Khám ; chữa bệnh yêu cầu Các đơn vị đang thực hiện điều trị bắt buộc phải chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 64/ 2011/ NĐ – CP ngày 28/07/2011 của Chính phủ về việc hướng dẫn quy định thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh để tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

Ban hành văn bản Thông báo tới các gia đình và thân nhân người đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc để chữa bệnh tại đơn vị không thăm gặp trong giaiđoạn này đến khi có thông báo mới.
Trong thời điểm này khi tiếp nhận người bị áp dụng biện pháp bắt buộc để chữa bệnh của cơ quan tiến hành tố tụng theo trưng cầu, ngoài những quy định đã được Chính phủ & Bộ Y tế quy định về điều trị bắt buộc chữa bệnh, các biện pháp phòng chống dịch COVID – 19 tại cơ sở y tế, nếu đối tượng có sốt, ho hoặc viêm đường hô hấp cấp tính ( không lý giải được bằng nguyên nhân khác) hoặc có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào, có tiền sử đến/qua/ở/về từ từ vùng dịch tễ trong 14 ngày trước khi khởi phát những triệu chứng hoặc tiếp xúc gần với các trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID – 19 trong 14 ngày trước khi khởi phát những triệu chứng theo hướng dẫn tại Quyết định số 3351/QĐ – BYT ngày 29/07/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 do chủng virút Corona mới thì thực hiện theo hướng dẫn tại mục VI , VII của Quyết định; đặc biệt phải lưu ý các đối tượng ở ngoài cộng đồng cần phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Với Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa khi tiến hành thực hiện giám định pháp y tâm thần theo việc trưng cầu, theo yêu cầu, cần phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong việc khai báo đến y tế về tình hình dịch tễ của đối tượng cũng như la của cán bộ chiến sĩ công an được cử tham gia theo dõi và giám sát đối tượng, nếu đối tượng có sốt, ho, viêm đường hô hấp cấp tính (không lý giải được bằng một số nguyên nhân khác) hoặc có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào, có tiền sử đến/ qua /ở /về từ từ vùng dịch tễ trong 14 ngày trước khi khởi phát triệu chứng hoặc tiếp xúc gần với các trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 trong 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng theo hướng dẫn tại Quyết định số 3351/ QĐ – BYT thì xử lý mục (2).

Bên cạnh đó, Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng tiếp tục thực hiện những biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo chung.

Nguồn: Suckhoedoisong.vn