Ngày 21/11/2018 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Giang đã làm việc với Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thực hiện kiểm tra chéo theo Quyết định số 967/QĐ-ATTP ngày 23/10/2018 của Cục An toàn thực phẩm Ban hành Bảng điểm, mẫu Biên bản kiểm tra và phân công kiểm tra chéo công tác thực hiện kế hoạch An toàn thực phẩm của Chi cục, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tuyến tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Đoàn kiểm tra chéo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hà Giang gồm 05 thành viên do Ông Nguyễn Như Chưởng – Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hà Giang làm trưởng đoàn, cùng với thành viên đoàn là Phó Chi cục trưởng, Trưởng, phó các phòng chức năng của Chi cục ATVSTP tỉnh Hà Giang. Về phía Chi cục ATVSTP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có đại diện Sở Y tế ông Nguyễn Văn Thái – PGĐ Sở, ông Tiêu Văn Linh – Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP, Phó Chi cục trưởng và Trưởng, phó các phòng chức năng của Chi cục ATVSTP tỉnh.

Tại buổi làm việc Đoàn nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác ATTP của Chi cục ATVSTP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàunăm 2018 gồm: Công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo về ATTP; phối hợp liên ngành; thông tin truyền thông; giám sát ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm; Công tác thanh tra kiểm tra, xử lý các vi phạm về ATTP …trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 Sau đó Đoàn tiến hành kiểm tra theo từng lĩnh vực chuyên môn. Trong quá trình làm việc với tinh thần trách nhiệm, khách quan và trung thực. Qua các nội dung  được kiểm tra theo Quyết định số 967/QĐ-ATTP ngày 23/10/2018 của Cục An toàn thực phẩm. Hai Chi cục đã có những trao đổi, thảo luận, ghi nhận các ưu điểm đạt được và những khó khăn, vướng mắc của mỗi đơn vị, trao đổi những cách làm hiệu quả để áp dụng tùy vào tình hình thực tế của từng địa phương.

Chi cục trưởng tỉnh Hà Giang thay mặt đoàn nhận xét đánh giá Chi cục ATVSTP Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kết thúc kiểm tra, đoàn kiểm tra Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Giang đánh giá cao công tác triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP trên địa bàn của Chi cục ATVSTP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàunăm 2018. Tổng số điểm Chi cục ATVSTP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàuđạt được là 104,5/105 điểm, xếp loại xuất sắc.

Sau khi nghe kết quả và công bố kết quả của đoàn kiểm tra, BS Nguyễn Văn Thái – PGĐ Sở Y Tế đã phát biểu cảm ơn đoàn công tác tỉnh Hà Giang đã có những nhận xét rất khách quan, chi tiết.Qua nội dung kiểm tra BS Nguyễn Văn Thái – PGĐ Sở Y Tế yêu cầu lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên của Chi cục ATVSTP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được và trong thời gian tới khắc phục những tồn tại mà đoàn kiểm tra đã nêu, mong muốn sự gắn kết giữa hai đơn vị ngày càng phát triển và vững mạnh, đặc biệt là luôn giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho sức khỏe người tiêu dùng.