Hiện nay Công ty chúng tôi đang muốn nhập khẩu một số loại phụ gia thực phẩm từ một số nước vào Việt Nam, tuy nhiên một số phụ gia thực phẩm mà chúng tôi dự định nhập khẩu không thuộc danh mục được phép sử dụng của Bộ Y tế Việt Nam và không thuộc danh mục được phép sử dụng của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex) nhưng được phép sử dụng tại nước sản xuất. Vậy Công ty chúng tôi kính mong quý Cục cho biết với những loại phụ gia thực phẩm nêu trên thì Công ty chúng tôi có được công bố để nhập khẩu vào Việt Nam hay không và nếu được công bố thì các thủ tục được quy định tại văn bản nào?