THÔNG BÁO

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DỊCH VỤ TỐT NHẤT HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI QUA HOTLINE : Phòng ATTP: 0918 828 875 - Phòng CBSP: 0909 898 783

Nắm rõ nội dung Nghị định số 67/2016/NĐ-CP trong vòng 3 phút

Kể từ ngày 1/7/2016, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế để được phép đi vào hoạt động bắt buộc phải đáp ứng các quy định tại Nghị định số 67/2016/NĐ-CP.

Đây là Nghị định quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế bao gồm:

  • Điều kiện chung đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
  • Điều kiện đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; điều kiện đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm
  • Điều kiện đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, nước đá dùng liền

Theo đó, có một số vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý :

Điều kiện chung đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Điều kiện chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm

Căn cứ vào Điều 4, Điều 5 Nghị định số 67/2016/NĐ-CP, về cơ sở sản xuất phải đáp ứng được các điều kiện sau:

Click xem tại đây

Điều kiện chung đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

Căn cứ vào Điều 6, Điều 7 Nghị định số 67/2016/NĐ-CP, về cơ sở kinh doanh phải đáp ứng được các điều kiện sau:

Click xem tại đây

Điều kiện cụ thể đối với từng sản phẩm thuộc quản lý của Bộ Y tế

Thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng

Click xem tại đây

Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

Click xem tại đây

Cơ sở nước khoáng thiên nhiên đóng chai

Click xem tại đây

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai

Click xem tại đây

Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền

Click xem tại đây

-FOSI-

Đánh giá bài viết
error: Nội dung được bảo vệ !!