FOSI Xây dựng quy trình xin cấp số phiếu công bố mỹ phẩm đến quý doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu.

Bước 1: TIẾP NHẬN HỒ SƠ CỦA DOANH NGHIỆP

 • POA ( Giấy ủy quyền);
 • CFS ( Giấy chứng nhận lưu hành tự do);
 • Đăng kí kinh doanh của công ty nhập khẩu;
 • Bảng công thức thành phần các sản phẩm công bố;
 • Nhãn gốc sản phẩm;
 • Thông tin sản phẩm: công dụng, hướng dẫn sử dụng,…..

Bước 2: SOẠN HỒ SƠ

 • Kiểm tra số lượng và tính chính xác của hồ sơ pháp lý;
 • Rà soát bảng công thức thành phần, tỉ lệ %;
 • Cập nhật tình trạng hồ sơ các mỹ phẩm công bố.

Bước 3: UP HỒ SƠ LÊN HỆ THỐNG

Bước 4: KÝ SỐ (GỬI HỒ SƠ ĐI)

 • Thời gian làm việc từ 1 – 2 ngày

Bước 5: BỘ PHẬN MỘT CỬA TIẾP NHẬN, TRẢ PHIẾU BÁO THU

Bước 6: DOANH NGHIỆP NỘP PHÍ THEO PHIẾU BÁO THU

Bước 7: CỤC QUẢN LÝ DƯỢC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ

 • 15-20 ngày làm việc, đối với hồ sơ làm thường
 • 7-10 ngày làm việc, đối với hồ sơ làm nhanh

Bước 7: Kết quả gửi về SỐ PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

Quy trình xin cấp số phiếu công bố mỹ phẩm

FOSI xây dựng Quy trình xin cấp số phiếu công bố mỹ phẩm

Trên đây Fosi đã trình bày chi tiết về quy trình xin cấp số phiếu công bố mỹ phẩm mọi thông tin hay vấn đề thắc mắc xin vui lòng liên hệ: