THÔNG BÁO

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DỊCH VỤ TỐT NHẤT HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI QUA HOTLINE : Phòng ATTP: 0918 828 875 - Phòng CBSP: 0909 898 783

Dịch vụ xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm 15 – 30 ngày

  Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm chứng tỏ cơ sở kinh doanh tuân thủ đúng quy định sản xuất theo quy định [...]

Thủ tục xin Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Công thương

FOSI hướng dẫn Thủ tục xin Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Công thương Căn cứ vào: Luật An toàn thực phẩm số 55/2010 Nghị định số 15/2018/NĐCP [...]

Giấy chứng nhận Vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Y tế cấp

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Y Tế là chứng từ được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép cho cơ sở, doanh nghiệp đang hoạt động [...]