Liên tiếp ngăn chặn hàng tấn gà thải, gà quá đát suýt tuồn ra thị trường