Bắt 2 tấn mực thối đang chuẩn bị tuồn vào tiệc cưới