Nghệ An: Không có chuyện nuôi lươn bằng thuốc tránh thai!