Phụ gia hàn the có tác hại gì với con người và môi trường