Đôi nét về Hàn the và phụ gia thay thế hàn the CHITOVINA I

 Chitovina là phụ gia thực phẩm có nguồn gốc thiên nhiên được tạo ra từ vỏ tôm, cua, mai mực với các đặc tính làm sản phẩm “giòn, dai, sật”, kháng nấm, kháng [...]