Cục An toàn thực phẩm xử phạt 08 cơ sở vi phạm quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm mới được phát hiện trong tháng 6 năm 2014