Tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa số 91 Hàn Thuyên – Phường Ba Đình -Thành Phố Thanh Hóa; Đoàn công tác của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm tra chéo Chi cục ATVSTP tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 967/QĐ-ATTP ngày 23/10/2018 của cục An toàn thực phẩm về việc Ban hành Bảng điểm và mẫu Biên bản kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch An toàn thực phẩm của Chi cục tuyến tỉnh/thành phố trực thuộc Trung

Thành phần đoàn kiểm tra An toàn thực phẩm tỉnh Kiên Giang gồm 10 thành viên do đồng chí Nguyễn Trúc Giang, Bác sỹ chuyên khoa 2 Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có đồng chí Phan Thị Hoa Trân Phó trưởng phòng văn hóa xã hội UBND tỉnh Kiên giang; Đồng chí Lê Bá Cường Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh cùng với Trưởng, phó, chuyên viên các phòng chức năng của Chi cục ATVSTP tỉnh Kiên Giang. Về phía Thanh Hóa tham dự và đón tiếp đoàn kiểm tra có đ/c Nguyễn Bá Cẩn; Phó giám đốc Sở Y tế cùng các đ/c lãnh đạo, trưởng, phó các phòng chức năng và cán bộ chuyên viên của Chi cục ATVSTP Thanh Hóa.

Trước khi tiến hành kiểm tra, đoàn kiểm tra tỉnh Kiên Giang được nghe đồng chí Lê Hồng Sơn Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Thanh Hóa báo cáo kết quả thực hiện về ATTP của Chi cục ATVSTP tỉnh Thanh Hóa năm 2018 bao gồm: Công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo về ATTP, công tác thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật ATTP, Công tác quản lý bếp ăn tập thể, công tác giám sát xử lý ngộ độc thực phẩm và công tác thanh tra kiểm tra, xử lý các vi phạm về ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi nghe báo cáo của Chi cục ATVSTP Thanh Hóa đ/c Lê Bá Cường Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Kiên Giang đã phân công các đ/c trong đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các nội dung theo chức năng nhiệm vụ của các phòng, số điểm kiểm tra tuân thủ theo bảng điểm của Quyết định số 967/QĐ-ATTP ngày 23/10/2018 của cục An toàn thực phẩm.

Với tinh thần trách nhiệm, khách quan và trung thực đồng thời qua nội dung kiểm tra hai Chi cục đã có những trao đổi, thảo luận, ghi nhận các ưu điểm đạt được và những khó khăn, vướng mắc của mỗi đơn vị, trao đổi những cách làm hiệu quả để áp dụng tùy vào tình hình thực tế của từng địa phương.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao các hoạt động về ATTP của Chi cục ATVSTP Thanh Hóa và công bố kết quả kiểm tra của Chi cục ATVSTP  Kiên Giang  với Chi cục ATVSTP Thanh Hóa đã đạt điểm  xếp loại xuất sắc trong năm 2018; sau khi nghe kết quả và công bố kết quả của đoàn kiểm tra Kiên Giang đ/c Nguyễn Bá  Cẩn Phó giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đã phát biểu cảm ơn đoàn công tác của tỉnh Kiên Giang đã giành thời gian và tình cảm cho Thanh Hóa đồng thời qua nội dung kiểm tra đ/c Phó giám đốc sở Y tế Thanh Hóa đã yêu cầu lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên của Chi cục ATVSTP thanh Hóa phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được và trong thời gian tới khắc phục những tồn tại mà đoàn kiểm tra đã nêu. Cuối cùng là chụp ảnh lưu niệm giữa hai đơn vị Kiên Giang và Thanh Hóa.