THÔNG BÁO

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DỊCH VỤ TỐT NHẤT HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI QUA HOTLINE : Phòng ATTP: 0918 828 875 - Phòng CBSP: 0909 898 783

Thông tư số 19/2012/TT-BYT của Bộ Y Tế

Thông tư số 19/2012/TT-BYT quy định :

  • Trình tự, hồ sơ công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là công bố sản phẩm) đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi tắt là sản phẩm).
  • Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận đăng ký bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là cơ quan tiếp nhận đăng ký) và tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân).
  • Kiểm tra sau công bố sản phẩm.

 

CÁC NỘI DUNG CHÍNH

Chương II: Trình tự, hồ sơ công bố sản phẩm

Điều 4. Trình tự, hồ sơ công bố hợp quy

Điều 5. Trình tự, hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Điều 6. Công bố đối với sản phẩm nhập khẩu (trừ thực phẩm chức năng) chỉ nhằm mục đích sử dụng trong nội bộ cơ sở sản xuất, siêu thị, khách sạn bốn sao trở lên

Điều 7. Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Điều 8. Công bố đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

Điều 9. Cấp lại Giấy tiếp nhận và Giấy xác nhận

 

Chương III: Trách nhiệm cửa cơ quan tiếp nhân đăng ký và tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận đăng ký

Điều 11. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm

 

Chương IV : Kiểm tra sau công bố sản phẩm

Điều 12. Kiểm tra sau công bố

Điều 13. Lấy mẫu kiểm nghiệm định kỳ

 

Chương V : Điều khoản thi hành

Điều 14. Quy định chuyển tiếp

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Điều 16. Tổ chức thực hiện

…………………………….

 

Xem văn bản đầy đủ tại đây : [download id=”226″]
Phụ lục kèm theo : [download id=”227″]

 

2014-08-21T11:14:45+07:00 Categories: Bộ Y Tế, Văn bản pháp luật|