Bộ Nông nghiệp và Bộ Phát triển nông thôn (NN & PTNT) vừa có công văn gửi đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung xử lý những trường hợp phát hiện sản thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP).

Thu hồi triệt để thực phẩm không bảo đảm an toàn

Cán bộ Ban Quản lý An toàn thực phẩm Tp Hồ Chí Minh thu hồi sản phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Ngay sau khi nhận được thông báo từ Bộ Y tế về sự cố An toàn thực phẩm nghiêm trọng do sử dụng sản phẩm Pate Minh Chay của Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới bị nhiễm khuẩn Clostridium botulinum typ B; Bộ NN & PTNT đã chỉ đạo khẩn trương triển khai kịp thời thu hồi ngay và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn này cũng như chủ động điều tra và khắc phục sự cố an toàn thực phẩm.

Hiện nay, nhiều Sở NN & PTNT đã báo cáo tình hình, kết quả phối hợp với ngành y tế về việc thu hồi sản phẩm, thiết lập những biện pháp tăng cường kiểm soát VSATTP. Để việc xử lý sự cố nêu trên kịp thời và hiệu quả; Bộ NN & PTNT đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đến các cơ quan chức năng địa phương, triển khai mọi biện pháp khẩn trương để thu hồi triệt để sản thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, thiết lập một số biện pháp kiểm soát và thông tin thường xuyên, kịp thời về Bộ NN & PTNT, Bộ Y tế, Bộ Công thương để xử lý theo đúng quy định. Đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở NN & PTNT Hà Nội yêu cầu cơ quan chuyên môn giám sát, đôn đốc và hướng dẫn Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới thực hiện truy xuất, điều tra những nguyên nhân lây nhiễm để sớm công bố nguyên nhân cũng như đề xuất biện pháp khắc phục theo quy định của Luật ATTP. Trong quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời thông tin về Bộ NN & PTNT, Bộ Y tế, Bộ Công thương để phối hợp triển khai…

Nguồn: dangcongsan.vn