THÔNG BÁO

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DỊCH VỤ TỐT NHẤT HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI QUA HOTLINE : Phòng ATTP: 0918 828 875 - Phòng CBSP: 0909 898 783

Tiêu chuẩn đối với ngành trái cây

Tiêu chuẩn đối với ngành trái cây

Standards for fruits(04/06/2007)

 

Số hiệu TC/Document Code

Tiêu đề/Title

Số trang/
Page Numbers

[download id=”112″]
Đồ hộp qủa. Dứa hộp Canned fruits. Canned pineapple

13

[download id=”113″]Đồ hộp rau qủa. Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật
Canned vegetables and fruits. Microbiological testing

4

[download id=”114″]Đồ hộp qủa. Mận nước đường Canned fruits. Plum in syrup

3

[download id=”115″]Đồ hộp qủa. Chuối tiêu nước đường. Yêu cầu kỹ thuật
Canned fruits. Bananas in syrup. Specifications

3

[download id=”116″]Đồ hộp qủa. Nước dứa Canned fruits. Pineapple juice

5

[download id=”117″]Đồ hộp qủa. Vải hộp Canned fruits. Canned litchi

5

[download id=”118″]Đồ hộp qủa. Cam quít hộp Canned fruits. Canned mandarin oranges

6

[download id=”119″]Đồ hộp nước qủa. Nước cam Canned fruit juices. Orange juice

5

[download id=”120″]Đồ hộp qủa. Mứt cam. Yêu cầu kỹ thuậtCanned fruits. Orange marmalade. Specifications

3

[download id=”121″]Dứa qủa tươi Fresh pineapple

6

[download id=”122″]Chuối tiêu tươi xuất khẩu Fresh bananas for export

4

[download id=”123″]Đồ hộp nước qủa. Nước chanh tự nhiên Canned fruit juices. Natural lemon juice

3

[download id=”124″]Hành tây xuất khẩu Onion for export

5

[download id=”125″]Đồ hộp rau qủa. Phân tích cảm quan bằng phương pháp cho điểm
Fruit and vegetable canned products.Sensory analysis by using scorepoints method

6

[download id=”126″]Đồ hộp rau qủa. Các qúa trình công nghệ. Thuật ngữ và định nghĩa
Canned vegetables and fruits. Technological processes. Terms and definitions

6

[download id=”127″]Đồ hộp qủa. Chôm chôm nước đường
Canned fruits. Rambutan in syrup

3

[download id=”128″]Cam qủa tươi xuất khẩu. Phương pháp thử Fresh oranges for export. Test methods

13

[download id=”129″]Dứa lạnh đông Frozen pineapple

4

[download id=”130″]Đồ hộp nước qủa. Phương pháp thử độ chảy quy địnhCanned fruit juices. Determination of fluidity

2

[download id=”131″]Đồ hộp nước qủa. Nước xoài pha đường Canned fruit juices. Mango juice with sugar

3

[download id=”132″]Đồ hộp nước qủa. Nước mãng cầu pha đường Canned fruit juices. Custard apple juice with sugar

3

[download id=”133″]Đồ hộp nước qủa. Nước đu đủ pha đường Canned fruit juices. Papapya juice with sugar

3

[download id=”134″]Đồ hộp rau qủa. Phương pháp xác định hàm lượng anhyđrit sunfua
Canned vegetables and fruits. Determination of sulfurous anhydride content

3

[download id=”135″]Đồ hộp rau qủa. Phương pháp xác định hàm lượng axit sobic
Canned vegetables and fruits. Determination of sorbic acid content

2

[download id=”136″]Đồ hộp rau qủa. Phương pháp xác định hàm lượng axit benzoic
Canned vegetables and fruits. Determination of benzoic acid content

6

[download id=”137″]Đồ hộp rau qủa. Phương pháp xác định hàm lượng vitamin C (axit ascorbic)
Canned vegetables and fruits. Determination of vitamin C (ascorbic acid) content

3

[download id=”138″]Đồ hộp rau qủa. Phương pháp xác định hàm lượng etanol
Canned vegetables and fruits. Determination of ethanol content

4

[download id=”139″]Rau qủa tươi. Danh mục chỉ tiêu chất lượng Fresh vegetables and fruits. List of quality characteristics

4

[download id=”140″]Quả. Tên gọi. Danh mục đầu Fruits. Nomenclature. First list

17

[download id=”141″]Qủa khô và qủa sấy khô. Định nghĩa và tên gọi
Dry fruits and dried fruits. Definitions and nomenclature

12

[download id=”142″]Dưa chuột tươi Fresh cucumbers

7

[download id=”143″]Cà chua tươi Fresh tomatoes

6

[download id=”144″]Rau qủa. Điều kiện vật lý trong kho lạnh. Định nghĩa và phép đo
Vegetables and fruits. Physical conditions in cold stores. Definitions and measurements

16

[download id=”145″]Khoai tây. Phương pháp lấy mẫu và xác định chất lượng
Potatoes. Sampling method and quality determination

8

[download id=”146″]Xúp lơ. Hướng dẫn bảo quản lạnh
Cauliflower. Guide to cold storage

5

[download id=”147″]Hành tây. Hướng dẫn bảo quản lạnh Onions. Guide to storage

8

[download id=”148″]Dứa tươi. Hướng dẫn bảo quản và chuyên chở
Fresh pineapples. Guide to storage and transportation

8

[download id=”149″]Khoai tây thương phẩm. Hướng dẫn bảo quản Ware potatoes. Guide to storage

8

[download id=”150″]Cà rốt. Hướng dẫn bảo quản Carrots. Guide to storage

3

[download id=”151″]Cải bắp. Hướng dẫn bảo quản Cabbages. Guide to storage

6

[download id=”152″]Qủa của giống cam quít. Hướng dẫn bảo quản Citrus fruits. Guide to storage

19

[download id=”153″]Cà chua. Hướng dẫn bảo quản Tomatoes. Guide to storage

8

[download id=”154″]Soài. Hướng dẫn bảo quản Mangoes. Guide to storage

12

[download id=”155″]Tỏi. Hướng dẫn bảo quản lạnh Garlics. Guide to cold storage

8

[download id=”156″]Nước giải khát. Yêu cầu vệ sinh. Phương pháp thử
Beverages. Hygienic requirements and methods for examination

18

[download id=”157″]Sản phẩm rau quả chế biến. Phương pháp lấy mẫu và các quy tắc chung về nghiệm thu
Fruit and vegetable products. Sampling and general principles on acceptance

24

[download id=”158″]Rau quả tươi. Lấy mẫu Fresh fruits and vegetables. Sampling

7

[download id=”159″]Sản phẩm rau. Phương pháp xác định hàm lượng clorua
Vegetable products. Determination of chloride content

6

[download id=”160″]Rau quả và sản phẩm chế biến. Phương pháp xác định hàm lượng axit dễ bay hơi
Fruits, vegetables and derived products. Determination of volatile acids content

20

[download id=”161″]Sản phẩm rau và quả chế biến. Phương pháp chuẩn độ và so màu xác định hàm lượng axit oxalic (Vitamin C) Fruits, vegetables and derived products. Determination of ascorbic acid (Vitamin C) content by titrimetic and photometric methods

8

[download id=”162″]Đồ hộp thịt và thịt rau. Phương pháp xác định hàm lượng nitrit và nitrat
Canned meat and meat with vegetables. Determination of nitrite and nitrate contents

9

[download id=”163″]Chuối xanh. Điều kiện làm chín Green bananas. Ripening conditions

14

[download id=”164″]Rau qủa. Nguyên tắc và kỹ thuật của phương pháp bảo quản trong môi trường khống chế
Vegetables and fruits. Principles and technique of storage methods in preservative environment

14

[download id=”165″]Nấm ăn và sản phẩm nấm ăn Edible fungi and fungus products

15

[download id=”166″]Sản phẩm rau qủa. Xác định hàm lượng chất khô bằng phương pháp làm khô dưới áp suất thấp và xác định hàm lượng nước bằng phương pháp chưng cất đẳng khí
Fruit and vegetable products. Determination of dry matter content by drying under reduced pressure and of water content by azeotropic distillation.

11

[download id=”167″]Rau qủa và các sản phẩm rau qủa. Xác định hàm lượng asen bằng phương pháp quang phổ bạc dietyldithocacbamat
Fruits, vegetables and derived products. Determination of arsenic content. Silver điethylithiocarbamate spectrophotometric method

11

[download id=”168″]Sản phẩm rau quả. Xác định hàm lượng đồng bằng phương pháp quang phổ
Fruit and vegetable products. Determination of copper content. Spectrophotometric method

6

[download id=”169″]Rau qủa. Hướng dẫn bao gói sẵn Fruit and vegetables. Guide to the prepacking 

10

[download id=”170″]Sản phẩm rau qủa. Xác định độ axit chuẩn độ dược
Fruit and vegetable products. Determination of titratable acidity

5

TCVN 5487-91Rau qủa và các sản phẩm chế biến. Xác định hàm lượng kẽm
Fruits, vegetables and derived products. Determination of zinc content

7

[download id=”171″]Sản phẩm rau qủa. Xác định hàm lượng thiếc bằng phương pháp so màu
Fruit and vegetable products. Determination of tin by colorimetric method

5

[download id=”172″]Đồ hộp rau. Cà chua đóng hộp Canned vegetables. Canned tomatoes

10

[download id=”173″]Đồ hộp rau. Nấm hộp Canned vegetables. Canned mushrooms

10

[download id=”174″]Đồ hộp quả. Quả hỗn hợp Canned fruits. Fruits cocktails

14

[download id=”175″]Đồ hộp quả. Xa lát quả nhiệt đới Canned fruits. Tropical fruit salads

13

[download id=”176″]Tiêu chuẩn chung cho nước quả được bảo quản chỉ bằng các biện pháp vật lý nếu không có các tiêu chuẩn riêng
General standard for fruit juices preserved exclusively by physical means not covered by individual standards

6

[download id=”177″]Hướng dẫn cho nước quả hỗn hợp Guidelines for mixed fruit juices

6

[download id=”178″]Hướng dẫn cho necta quả hỗn hợp Guidelines for mixed fruit nectars

6

[download id=”179″]Rau, quả và các sản phẩm rau quả. Xác định hàm lượng axit ascorbic. Phần 1: Phương pháp chuẩn
Fruit, vegetables and derived products-Determination of ascorbic acid .Part 1: Reference methods

7

[download id=”180″]Rau quả và các sản phẩm rau quả. Xác định hàm lượng axit ascorbic. Phần 2: Phương pháp thông dụng
Fruit, vegetables and derived products. Determination of ascorbic acid content. Part 2: Routine methods

10

[download id=”181″]Rau quả và các sản phẩm từ rau quả. Xác định hàm lượng axit benzoic. Phương pháp quang phổ
Fruits, vegetables and derived products. Determination of benzoic acid content. Spectrophotometric method

8

[download id=”182″]Các sản phẩm rau, quả. Xác định hàm lượng etanol
Fruit and vegetable products. Determination of ethanol

9

[download id=”183″]Mận hộp Canned plums

11

[download id=”184″]Rau, quả và các sản phẩm từ rau quả. Các định hàm lượng sắt bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
Fruits, vegetables and derived products. Determination of iron content by flame atomic absorption spectrometry

8

[download id=”185″]Rau, quả tươi và những sản phẩm từ rau quả. Xác định hàm lượng đồng. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
Fruit, vegetables and derived products. Determination of copper content. Method using flame atomic absorption spectrometry

9

[download id=”186″]Rau, quả và các sản phẩm từ rau quả. Xác định hàm lượng thuỷ ngân. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa
Fruit, vegetables and derived products. Determination of mercury content. Flameless atomic absorption method

9

[download id=”187″]Rau, quả tươi. Cách sắp xếp các kiện hàng hình hộp trong những xe vận tải đường bộ
Fresh fruit and vegetables. Arrangement of parallelepipedic packages in land transport vehicles

10

[download id=”188″]Rau, quả và sản phẩm rau quả. Phương pháp định tính phát hiện sunfua đioxit
Fruits, vegetables and derived products. Qualitative method for the detection of sunfur dioxide

5

[download id=”189″]Rau, quả và sản phẩm rau quả. Xác định hàm lượng sunfua đioxit tổng số
Fruits, vegetables and derived products. Determination of total sunfur dioxide content

13

 

2017-08-20T23:34:43+07:00 Categories: Tiêu Chuẩn Việt Nam|
Toggle Sliding Bar Area
Dịch vụ thực phẩm
Tư vấn ATTP: 0918 828 875 Tư vấn giấy phép thực phẩm
Tư vấn CBSP: 0909 898 783 Tư vấn giấy phép thực phẩm
Hoặc
Hãy để lại thông tin của bạn
và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay
Phòng KD
  • Ms Ngân
  • (028) 6682 7330 - 0909 228 783
Phòng ATTP Mr An: 0915 770 056
Phòng CBSP Ms Ngân: 0965 318 875
Phòng NCSP Mrs Hạnh: 0985 661 626
PHẢN ÁNH DỊCH VỤ
0981 828 875
Email phản ánh : info@fosi.vn
Hướng dẫn ký điện tử hồ sơ Công bố sản phẩm hệ thống văn bản pháp luật hệ thống văn bản pháp luật cơ sở được cấp giấy ATVSTP cơ sở được cấp giấy CBSP cơ sở tự CBSP cơ sở CBSP
chi cục attp Cục ATTP sở nông nghiệp sở công thương