THÔNG BÁO

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DỊCH VỤ TỐT NHẤT HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI QUA HOTLINE : Phòng ATTP: 0918 828 875 - Phòng CBSP: 0909 898 783

Tiếp tục kiểm tra chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với cá bộ da trơn xuất khẩu vào Hoa Kỳ

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có công văn số 1712/QLCL-CL1 ngày 22/8/2016 gửi các Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng về các phương pháp kiểm nghiệm của FSIS đối với cá bộ Siluriformes ( cá da trơn) xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

 

Tiếp theo văn bản số 1371/QLCL-CL1 ngày 5/7/2016 về việc kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm (ATTP) đối với lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo về việc áp dụng các phương pháp kiểm tra và xử lý các kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP theo Quyết định số 2636/QĐ-BNN-QLCL ngày 29/6/2016 đối với các lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

Cụ thể, theo quy định của Cơ quan thanh tra và ATTP (FSIS), Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), việc kiểm nghiệm các lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ trong chương trình của FSIS được  thực hiện theo các phương pháp quy định tại website: http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/science/laboratories-andprocedures/guidebooks-and-methods/guidebooks-and-methods.

Trong đó có nêu các giới hạn phát hiện tối thiểu (Minimum Level of Applicability/MLA) của từng phương pháp đối với từng chỉ tiêu kiểm nghiệm. Đề nghị các đơn vị cập nhật các phương pháp của FSIS, đặc biệt lưu ý đến giới hạn phát hiện tối thiểu (Minimum Level of Applicability/MLA) đối với từng chỉ tiêu tương ứng.

Trường hợp kết quả phân tích mẫu có giá trị lớn hơn giá trị giới hạn phát hiện tối thiểu (MLA), lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ được coi là không đạt yêu cầu. Trường hợp kết quả phân tích mẫu có giá trị nhỏ hơn giá trị giới hạn phát hiện tối thiểu (MLA), lô hàng cá bộ Siluriformes vẫn được phép xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

Nếu kết quả kiểm nghiệm các lô hàng cá bộ Siluriformes của cùng cơ sở sản xuất tiếp tục bị phát hiện cùng một chỉ tiêu hóa chất kháng sinh cấm nhưng kết quả nhỏ hơn MLA, Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng có văn bản yêu cầu doanh nghiệp rà soát toàn bộ quá trình sản xuất, đặc biệt là nguồn gốc nguyên liệu chế biến các lô hàng nêu trên để có biện pháp kiểm soát chặt chẽ mối nguy hóa chất kháng sinh.

Trường hợp xác định nguyên nhân tại cơ sở nuôi, doanh nghiệp cần lập biên bản làm việc giữa doanh nghiệp và các cơ sở nuôi trong quá trình điều tra truy xuất (biên bản cần có thông tin đầy đủ về tên, địa chỉ cơ sở nuôi, mã số được cơ quan có thẩm quyền cấp – nếu có, số điện thoại người đại diện và chữ ký của hai bên) và tổng hợp báo cáo về Cục.

Bộ Cá da trơn hay bộ Cá nheo (danh pháp khoa học: Siluriformes) là một bộ cá rất đa dạng trong nhóm cá xương. Ở Việt Nam có nhiều loài thuộc bộ Cá da trơn như cá trê, cá nheo, cá bông lau, cá ba sa, cá tra v.v Đại đa số chúng sinh sống tự nhiên trong các ao, đầm, sông, hồ. Chỉ đến gần đây, khi nhu cầu tiêu thụ loại cá này dưới dạng thực phẩm tăng lên một cách đột biến, một số loài cá thuộc bộ này bắt đầu được các chủ trại nuôi cá ở Việt Nam chăn nuôi, mặc dù với quy mô không lớn.

 Theo dangcongsan.vn