QCVN viết tắt của Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam. Quy chuẩn kỹ thuật quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng. (Điều 3, Luật TCQCKT).

Dưới đây là bảng tổng hợp các Quy chuẩn thường gặp trong ngành thực phẩm :

Phụ gia thực phẩmQuy chuẩn về nướcSữa và sản phẩm từ sữaCác sản phẩm dinh dưỡng cho trẻChất được sử dụng để bổ sung vào thực phẩmBao bì - dụng cụ chứa đựng thực phẩmThực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡngGiới hạn ô nhiễm sinh học - hóa học trong thực phẩmAn toàn vệ sinh thực phẩm và Bảo vệ môi trường
Quy chuẩn Nội dung quy chuẩn Đính kèm
QCVN 19-1-2015-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hương liệu thực phẩm-các chất tạo hương vani [Download not found]
QCVN 4 – 23: 2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất tạo bọt
[Download not found]
QCVN 4 – 22: 2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất nhũ hóa [Download not found]
QCVN 4 – 21: 2011/BYT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất làm dày [Download not found]
QCVN 4 – 20: 2011/BYT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất làm bóng [Download not found]
QCVN 4 – 19: 2011/BYT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – ENZYM [Download not found]
QCVN 4 – 18 : 2011/BYT   Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Nhóm chế phẩm tinh bột [Download not found]
QCVN 4 – 17: 2010/BYT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất khí đẩy [Download not found]
QCVN 4 – 16: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất độn [Download not found]
QCVN 4 – 15: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất xử lý bột [Download not found]
QCVN 4 – 14: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất tạo phức kim loại [Download not found]
QCVN 4 – 13 : 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất ổn định  [Download not found]
QCVN 4 – 12:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất bảo quản [Download not found]
QCVN 4-11: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất điều chỉnh độ Acid [Download not found]
QCVN 4-10 : 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Phẩm màu [Download not found]
QCVN 4-9 : 2010/BYT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất làm rắn chắc [Download not found]
QCVN 4-8 : 2010/BYT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất ngọt tổng hợp [Download not found]
QCVN 4-7 : 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Yêu cầu kỹ thuật đối với chất chống tạo bọt [Download not found]
QCVN 4-6 : 2010/BYT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất chống oxy hóa [Download not found]
QCVN 4-5 : 2010/BYT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất giữ màu [Download not found]
QCVN 4-4 : 2010/BYT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất chống đông vón [Download not found]
QCVN 4-3 : 2010/BYT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất tạo xốp [Download not found]
QCVN 4-2 : 2010/BYT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất làm ẩm [Download not found]
QCVN 4-1: 2010/BYT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất điều vị [Download not found]
Quy chuẩn Nội dung quy chuẩn Đính kèm
QCVN 02: 2009/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT
[Download not found]
QCVN 01:2009/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG
[Download not found]
QCVN 10:2011/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
ĐỐI VỚI NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN
 [Download not found]
QCVN 6-1:2010/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN VÀ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI  [Download not found]
QCVN 6-3:2010/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐỒ UỐNG CÓ CỒN  [Download not found]
QCVN 6-2:2010/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐỒ UỐNG KHÔNG CÓ CỒN  [Download not found]
Quy chuẩn Nội dung quy chuẩn Đính kèm
QCVN 5-5:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa lên men [Download not found]
QCVN 5-4:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo từ sữa [Download not found]
QCVN 5-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm PHOMAT [Download not found]
QCVN 5-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bột [Download not found]
QCVN 5-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng [Download not found]
Quy chuẩn Nội dung quy chuẩn Đính kèm
QCVN 11-4:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi [Download not found]
QCVN 11-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi [Download not found]
QCVN 11-2:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích Y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi [Download not found]
QCVN 11-1:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi [Download not found]
Quy chuẩn Nội dung quy chuẩn Đính kèm
QCVN 3-1 : 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm  [Download not found]
QCVN 3-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung acid folic vào thực phẩm   [Download not found]
QCVN 3-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm  [Download not found]
QCVN 3-4:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung canxi vào thực phẩm  [Download not found]
QCVN 3-5:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung Magnesi vào thực phẩm  [Download not found]
QCVN 3-6:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung Iod vào thực phẩm  [Download not found]
Quy chuẩn Nội dung quy chuẩn Đính kèm
QCVN 12-4:2015/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm  [Download not found]
QCVN 12-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp  [Download not found]
QCVN 12-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng cao su  [Download not found]
QCVN 12-3:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại  [Download not found]
Quy chuẩn Nội dung quy chuẩn Đính kèm
QCVN 9-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối iod   [Download not found]
QCVN 9-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng đối với nước mắm, dầu ăn, bột mì, đường bổ sung vi chất  [Download not found]
Quy chuẩn Nội dung quy chuẩn Đính kèm
QCVN 01-183:2016/BNNPTNT Quy chuyển kỹ thuật quốc gia đối vối độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn gia súc [Download not found]
QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm  [Download not found]
QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm   [Download not found]
QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm  [Download not found]
Quy chuẩn Nội dung quy chuẩn Đính kèm
QCVN 01-183:2016/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở nuôi cá lồng/bè nước ngọt – Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. [Download not found]