UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa phối hợp cùng UBND phường Ngọc Lâm tổ chức hội nghị gắn biển công nhận Chợ Ẩm thực tổ 27 phường Ngọc Lâm đạt “Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát”.

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, đây là một trong 3 tuyến phố đầu tiên được gắn biển sau 9 tháng quận triển khai mô hình “Tuyến phố văn minh an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố”, đồng thời thực hiện các tiêu chí mô hình “Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát” của thành phố tại 24 tuyến phố thuộc 13 phường với 493 cơ sở kinh doanh.

Chợ Ẩm thực tổ 27 phường Ngọc Lâm nhìn ra cầu Long Biên với 7 nhà hàng, 9 cửa hàng ăn uống và 4 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Trong 9 tháng thực hiện mô hình, Chợ Ẩm thực đã những thay đổi rõ rệt với cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp; các nhà hàng, cửa hàng ăn uống khang trang, lịch sự, đạt các tiêu chí về an toàn thực phẩm (ATTP) và văn minh thương mại.

Việc thực hiện mô hình góp phần xây dựng và quảng bá thương hiệu của Chợ Ẩm thực. Qua đó, trở thành điểm nhấn trong du lịch ẩm thực tại quận Long Biên.

Trong thời gian tới, để đảm bảo duy trì và phát huy những kết quả đó, UBND quận Long Biên đề nghị UBND phường Ngọc Lâm tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát tại các cơ sở kinh doanh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Ban quản lý chợ Ngọc Lâm xây dựng quy chế thực hiện duy trì, vận hành mô hình; các cơ sở kinh doanh trong Chợ Ẩm thực thực hiện tốt việc duy trì các tiêu chí của mô hình; các ngành của quận phối hợp với phường và Ban quản lý chợ Ngọc Lâm tăng cường triển khai các hoạt động kiểm tra, tuyên truyền, tập huấn nhằm duy trì mô hình.

Cũng trong đầu tháng 10, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch triển khai mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP quận năm 2018 – 2020.

Tại kế hoạch, quận đã đưa mục tiêu thực hiện, bao gồm việc xây dựng và tổ chức Điểm cảnh báo ATTP cấp 2 (quận) và cấp 3 (phường) trong hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP trên địa bàn toàn thành phố; thông tin cảnh báo về ATTP, sự cố khẩn cấp về ATTP được quản lý, xử lý kịp thời, có hiệu quả, cảnh báo nhanh cho cộng đồng; bên cạnh đó, các đơn vị đầu mối có trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP của quận tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng nhóm thực phẩm trên địa bàn quận theo phân cấp.

Để thực hiện những mục tiêu đề ra, quận sẽ xây dựng, tổ chức Điểm cảnh báo ATTP cấp 2 (quận) và cấp 3 (phường). Với các nội dung gồm các loại thông tin cảnh báo cần tiếp nhận: thông tin về mất ATTP, ô nhiễm thực phẩm  ở các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; ý thức thực hành của người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo ATTP; ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm và các tình huống khác phát sinh từ thực phẩm gây hại tới sức khỏe con người.

Khi tiếp nhận thông tin qua các hình thức, các Điểm cảnh báo xác định nội hàm sự cố, xác định quy mô, thành lập ngay các đoàn kiểm tra, xác minh nguồn thông tin về ATTP được tiếp nhận; điều tra xử lý về ngộ độc thực phẩm, bệnh lây truyền qua thực phẩm; kiểm tra, giám sát ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp; kiểm tra hậu kiểm chất lượng ATTP. Sau khi xử lý thông tin tiếp nhận, đưa ra các biện pháp, tuyên truyền cho cộng đồng đế cảnh báo nguy cơ tùy từng trường hợp cụ thể.