Mã số mã vạch là một dãy các vạch và khoảng trống song song xen kẽ được sắp xếp theo một qui tắc mã hóa nhất định để thể hiện mã số (hoặc các dữ liệu gồm cả chữ và số), việc thiết kế và in ấn mã vạch rất đơn giản, chỉ cần có phần mềm thiết kế mã vạch là các bên in ấn thiết kế bao bì nhãn mác sản phẩm đều có thể in được mã vạch.

Hiện nay việc làm giả mã số mã vạch vẫn còn diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, rất khó kiểm soát và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu và lợi ích của người tiêu dùng.

mã số mã vạch

Vi phạm mã số mã vạch bị xử lý như thế nào?

Nhằm bảo đảm quyền lợi cho Nhà sản xuất và nhu cầu sử dụng hàng thật của người tiêu dùng Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị định 54/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Theo đó, việc sử dụng mã số mã vạch trái phép sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 26, 27 – Mục 3 –Nghị định 54/2009/NĐ-CP,  cụ thể mức xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng

  • Đối với một trong các hành vi: Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền khi có sự thay đổi về tên gọi, địa chỉ giao dịch hoặc Giấy chứng nhận sử dụng mã số mã vạch bị mất hoặc hỏng;
  • Không gửi danh mục các Mã số thương phẩm toàn cầu (Gtin) và Mã số địa điểm toàn cầu (GLN) được sử dụng cho cơ quan quản lý nhà nước về mã số mã vạch có thẩm quyền;
  • Không thông báo bằng văn bản, kèm tài liệu chứng minh việc được sử dụng mã số nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền khi sử dụng mã số nước ngoài cho sản phẩm, hàng hoá sản xuất tại Việt Nam.

tag: xử phạt vi phạm mã số mã vạch, mã số mã vạch các nước, quy định về mã số mã vạch

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng

  • Đối với một trong các hành vi: Sử dụng mã số mã vạch có đầu mã Quốc gia Việt Nam (893) mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch;
  • Sử dụng trái phép mã số mã vạch của doanh nghiệp khác đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch; Sử dụng các dấu hiệu gây nhầm lẫn với mã số, mã vạch.

Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

  • Đối với hành vi sử dụng Mã nước ngoài để in lên sản phẩm, hàng hoá sản xuất tại Việt Nam nhằm mục đích chỉ để xuất khẩu mà chưa được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hoặc không được tổ chức nước ngoài là chủ sở hữu cho phép.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

  • Đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng giấy chứng nhận, cấp giấy chứng nhận mã số mã vạch:  đối với một trong các hành vi: Giả mạo Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch không đúng thẩm quyền.

Ngoài hình thức xử phạt tiền, các đối tượng vi phạm có thể bị áp dụng 1 hoặc các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hiệu quả như: Tước quyền sử dụng có thời hạn giấy chứng nhận hợp chuẩn, giấy chứng nhận hợp quy, đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tang vật, buộc tái chế, tái xuất, thiêu hủy hoặc thu hồi sản phẩm, hàng hóa vi phạm,…